Từ khóa

Học tiếng Hàn mất bao lâu?

25/05/2018

" Học tiếng Hàn mất bao lâu?" 6 tháng, 1 năm hoặc cũng có thể lâu hơn tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của mỗi người.

Chi tiết