Khai giảng lớp tiếng hàn
Lớp ôn thi Topik II ca tối đã khai giảng ngày 30/06/2020 Lớp ôn thi Topik II ca tối đã khai giảng ngày 30/06/2020

01/07/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca sáng đã khai giảng ngày 29/06/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca sáng đã khai giảng ngày 29/06/2020

30/06/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 15/06/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 15/06/2020

16/06/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 08/06/2020 Lớp tiếng Hàn trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 08/06/2020

16/06/2020

Trung tâm Maranatha liên tục khai giảng các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 10/06/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 10/06/2020

11/06/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiền trung cấp buổi chiều đã khai giảng ngày 03/06/2020 Lớp tiền trung cấp buổi chiều đã khai giảng ngày 03/06/2020

05/06/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 26/05/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 26/05/2020

28/05/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 19/05/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 19/05/2020

20/05/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp  tiền trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 12/05/2020 Lớp tiền trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 12/05/2020

12/05/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 27/04/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca tối đã khai giảng ngày 27/04/2020

07/05/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 04/05/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 04/05/2020

05/05/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp  tiền trung cấp buổi chiều đã khai giảng ngày 23/03/2020 Lớp tiền trung cấp buổi chiều đã khai giảng ngày 23/03/2020

27/03/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp  tiền trung cấp buổi tối đã khai giảng ngày 03/03/2020 Lớp tiền trung cấp buổi tối đã khai giảng ngày 03/03/2020

04/03/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Hệ thống đào tạo tiếng Hàn tại trung tâm MARANATHA Hệ thống đào tạo tiếng Hàn tại trung tâm MARANATHA

21/02/2020

Hệ tống đào tạo tiếng Hàn tại trung tâm Maranatha. Địa chỉ: 40A/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng Liên hệ: 0899.262.499

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp đã khai giảng ngày 12/02/2020 Lớp tiếng Hàn sơ cấp đã khai giảng ngày 12/02/2020

15/02/2020

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
 1 2 3 4 5 >  >>

Lớp học tiếng Hàn Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn tại Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn cho người mới Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn giao tiếp Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn sơ cấp Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn cấp tốc ở Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn trung cấp ở Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn uy tín ở Hải Phòng

Trung tâm tiếng Hàn uy tín ở Hải Phòng

Form đăng ký học:0901 400 898