Khai giảng lớp tiếng hàn
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 12.2019 Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 12.2019

15/11/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 29/10/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 29/10/2019

02/11/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 11 từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 11 Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 11

29/10/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 22/10/2019 Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp ca tối đã khai giảng ngày 22/10/2019

25/10/2019

Trung tâm tiếng Hàn Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp đã khai giảng ngày 21/10/2019 Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp đã khai giảng ngày 21/10/2019

25/10/2019

Trung tâm tiếng Hàn Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 09/10/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 09/10/2019

10/10/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên.Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 10 Tuyển sinh lớp tiếng Hàn tháng 10

26/09/2019

Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 10 để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của học viên. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp đã khai giảng ngày 09/09/2019 Lớp tiếng Hàn tiền trung cấp đã khai giảng ngày 09/09/2019

12/09/2019

Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 09/09/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp ca chiều đã khai giảng ngày 09/09/2019

09/09/2019

Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp tối đã khai giảng ngày 04/09/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp tối đã khai giảng ngày 04/09/2019

05/09/2019

Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 13/08/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 13/08/2019

15/08/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 9 mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 ca sáng đã khai giảng ngày 06/08/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 ca sáng đã khai giảng ngày 06/08/2019

06/08/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 8 mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 29/07/2019 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 29/07/2019

01/08/2019

Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 đã khai giảng ngày 29/07/2019, trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 8. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
Lớp tiếng Hàn ca chiều đã khai giảng ngày 17/07/2019 Lớp tiếng Hàn ca chiều đã khai giảng ngày 17/07/2019

24/07/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 8 mọi cấp độ từ sơ cấp đến trung cấp để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499

Chi tiết
Lịch khai giảng các lớp tiếng Hàn tháng 8 tại Hải Phòng Lịch khai giảng các lớp tiếng Hàn tháng 8 tại Hải Phòng

20/07/2019

Trung tâm Maranatha liên tục tuyển sinh các lớp tiếng Hàn vào tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn cho học viên. Liên hệ: 0899.262.499 để được tư vấn và xếp lớp sớm nhất nhé!

Chi tiết
 1 2 3 4 5 >  >>

Lớp học tiếng Hàn Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn tại Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn cho người mới Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn giao tiếp Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn sơ cấp Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn cấp tốc ở Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn trung cấp ở Hải Phòng

Lớp tiếng Hàn uy tín ở Hải Phòng

Trung tâm tiếng Hàn uy tín ở Hải Phòng

Form đăng ký học:0901 400 898